Rijkswaterstaat is voornemens om vanaf maandag 12 augustus 2024 het Julianakanaal te stremmen tussen Berg en Sluis Born om het verruimingsproject af te kunnen maken. Verwachting is dat dan al voldoende aan de randvoorwaarden wordt voldaan om te kunnen starten.

Eerder dit voorjaar werd het besluit genomen om de al geplande verbreding en verdieping van de laatste kilometers vaarweg in een gestremd en drooggezet kanaal uit te voeren. Direct daarna zijn Rijkswaterstaat en bouwpartner Van den Herik gestart met de uitwerking van een werkplan. In aanloop naar de stremming voeren zij de komende weken al diverse werkzaamheden uit zoals de aanvoer van stenen, het inrichten van het werkterrein en het baggeren van het kanaal ter hoogte van sluis Born.

Op de kanaalbodem ter hoogte van sluis Born is een dikke laag slib aanwezig. Om het slib te verwijderen wordt maandag 10 juni 2024 gestart met baggerwerkzaamheden.

Scheepvaart blijft mogelijk en kan het drijvende werkponton met een aangepaste snelheid passeren. Door dit slib nu al te verwijderen, wordt het verdiepen straks makkelijker. Ook de aanvoer van materialen is in volle gang om zo goed mogelijk voorbereid de stremmingsperiode in te gaan.

Over de uitvoeringsperiode, de omvaarroutes en de hinder vindt regelmatig overleg plaats met betrokken partners die voor hun bedrijfsvoering vaak gebruikmaken van de vaarweg. Zij zullen gedurende een langere periode hinder ervaren door deze stremming.

Rijkswaterstaat realiseert zich dat de zorgen van het bedrijfsleven, de scheepvaart en de verladers over de beoogde stremming per 12 augustus nog niet volledig zijn weggenomen. Voor de verdere beheersing van een aantal risico’s is nog nader overleg gepland. Er zijn ook nog vragen over de compensatieregeling. Zij blijft intensief met de omgeving in gesprek om de zorgen in de periode tot de stremming zoveel mogelijk weg te nemen.

Ook met omwonenden wordt het overleg intensiever nu de werkzaamheden weer beginnen. Deze zomer worden er 2 informatiebijeenkomsten gepland om hen over de werkzaamheden te informeren.

Het Julianakanaal wordt verbreed voor de scheepvaart. Om dat mogelijk te maken zijn er eerder al diverse werkzaamheden met succes uitgevoerd. Bij de verruiming van het gedeelte tussen Berg en Obbicht, het laatste stuk dat nog op de planning stond, werd gebruikgemaakt van een bouwkuip die de scheepvaart via een smalle strook kon passeren.

Door de bodemgesteldheid van het kanaal op dit traject is de bouwkuip bezweken en zijn de verruimingswerkzaamheden vorig jaar gestaakt. Met deze doorstart wordt de verbreding alsnog afgemaakt en kan het watergebonden bedrijfsleven en de scheepvaartbranche in de toekomst profiteren van een vaarweg met grotere capaciteit.

Bron: Rijkswaterstaat

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *