De gemeente Sittard-Geleen heeft samen met de gemeente Beek het initiatief genomen tot het vormgeven van een gezamenlijke visie voor handbal in de Westelijke Mijnstreek. In nauwe samenwerking met handbalverenigingen V&L, HV BFC, HV Sittardia en SSTL (Stichting Stimulering Tophandbal Limburg) is gewerkt aan een handbalvisie die de basis vormt voor verdere ontwikkelingen in de regio. De visie is gepresenteerd aan alle handbalverenigingen uit de Westelijke Mijnstreek. Dit plan is gericht op het versterken van handbalverenigingen en het bevorderen van samenwerking over gemeentegrenzen heen.

De handbalvisie omvat drie belangrijke ontwikkelingslijnen: de breedte-, prestatie- en topsportlijn. Deze zijn het resultaat van uitgebreide input van de betrokken verenigingen en zullen verder worden uitgewerkt om de visie concreet te maken.

Een van de cruciale aspecten van de handbalvisie is het benadrukken van een gezonde balans tussen breedte-, prestatie- en topsport, waarbij samenwerking en eenheid centraal staan. Lokale identiteit, diversiteit en financiële duurzaamheid worden gezien als essentiële pijlers voor een florerende handbalgemeenschap in de Westelijke Mijnstreek.

De visie biedt een stevige basis voor verdere discussies, implementatieplannen en samenwerking tussen de verenigingen. Concrete stappenplannen zullen worden opgezet, waarbij alle belanghebbenden, inclusief spelers, ouders en lokale gemeenschappen, zullen worden betrokken om de toekomstvisie met succes te realiseren.

Bron: gemeente Sittard-Geleen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *