Gemeente Stein heeft, in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Natuurmonumenten, Waterschap en RivierPark Maasvallei, nieuwe maatregelen aangekondigd om de afvalproblematiek langs de Maas bij Meers aan te pakken. Een vernieuwde entree met beschikbare afvaltasjes stimuleert recreanten om het natuurgebied schoon te houden. De entree werd op donderdag 4 juli officieel in gebruik genomen. Leden van de werkgroep Sjwan Meas ontvingen uit handen van wethouder Danny Hendrix symbolisch de eerste afvaltasjes.

Afgelopen jaar heeft de werkgroep Sjwan Meas, die in het gebied zwerfafval opruimt, een brandbrief gestuurd aan de gemeente Stein. De brief benadrukte de ernstige vervuiling van het natuurgebied door recreanten, met name tijdens de zomermaanden. In een constructief gesprek tussen de werkgroep, Gemeente Stein en terreinbeheerder Natuurmonumenten, zijn afspraken gemaakt over maatregelen om de overlast te verminderen. Zo zijn er vorig jaar al een aantal extra maatregelen getroffen. BOA’s deden in het hoogseizoen het natuurgebied vaker aan en het afval werd vaker opgehaald. Dit leek direct vruchten af te werpen maar de problematiek nam niet voldoende af.

Bij de entree van het natuurgebied zijn een boog en tasjesdispenser geplaatst. Deze zijn ontworpen door gedragswetenschappers om bezoekers bewust te maken van het gewenste gedrag. Na een bezoek kunnen recreanten hun tasje met afval makkelijk kwijt in de speciale afvalbakken, die regelmatig worden geleegd door de gemeente. Deze aanpak is onderdeel van het Programma Plasticvrije Rivieren dat Rijkswaterstaat uitvoert in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het traject richt zich op het aanpakken van bronnen van zwerfafval langs de rivieren met als doel afvaloverlast terug te dringen. Het gebied in Meers bleek perfect aan te sluiten bij deze doelstellingen en werd direct door de gemeente aangedragen voor deelname.

Als aanvullende maatregel is besloten om de hoofdentree te optimaliseren. Er is een duidelijke informatiezuil en er zijn fietsleunrekken bij de entree geplaatst om de toegankelijkheid en informatievoorziening te optimaliseren.

Wethouder Danny Hendrix: “Met deze gezamenlijke inspanningen hopen wij ook in Meers een significante afname van de afvaloverlast te realiseren en het natuurgebied voor iedereen schoon en toegankelijk te houden.”

Eerdere pilots van een vergelijkbaar traject in Wageningen, Nijmegen, Wijk bij Duurstede en Den Bosch tonen aan dat deze interventies effectief zijn. In Nijmegen leidde het zelfs tot een vermindering van zwerfafval met 70% na één jaar.

Bron en foto: gemeente Stein

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *