Pilot wateroverlast

Sittard-Geleen is een van de 9 pilotgemeenten, die meedoen aan het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL). Doel is bewoners te ondersteunen bij de voorbereiding op (extreme) wateroverlast. Bewoners van […]

Pilot wateroverlast

Pilot 1.000 woningscans om Limburgers te helpen bij maatregelen tegen wateroverlast van start Vanuit het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) zijn in 9 Limburgse pilotgemeenten, zogeheten Water Adviesteams opgericht. […]