De partijen die meedoen in het Wijkactieprogramma (WAP) Nieuwdorp hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Dit houdt in dat er afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop wordt gewerkt om te komen tot een toekomstbestendig Nieuwdorp.

Stichting Buurtcentrum Nieuwdorp, Zorggroep Vivantes, woningcorporatie Zaam Wonen en de gemeente Stein gaan deze overeenkomst voor de komende jaren met elkaar aan. Het kerkbestuur blijft nauw betrokken bij de ontwikkelingen in Nieuwdorp.

Deze meerjarige gebiedsgerichte aanpak komt voort uit de uitdagingen die zowel op sociaal als op fysiek gebied in de wijk spelen.

De projecten, die samen het WAP vormen, komen voort uit een peiling onder inwoners en verenigingen, ondernemers en instellingen in 2019.

Het gaat om vier projecten: Bruisend Hart (gericht op wonen en ontmoeten in het centrumgebied), Aanpak sociale woningvoorraad en herinrichting van deze woonomgeving, 360 graden Nieuwdorp, (gericht op sociale kracht & kwetsbaarheid) en Nieuwdorp Duurzaam. Meer op www.bieos-omroep.nl