Het hoogwater in de zomer van 2021 heeft ook ín de Grensmaas schade veroorzaakt. Op diverse locaties worden zogenoemde stroomkuilen hersteld.

In de Grensmaas bij Urmond moet het meeste worden hersteld. Hier is sprake van een flessenhals in de Grensmaas. De rivier kon hier niet of maar beperkt worden verruimd.

Bij de werkzaamheden in het verleden is al rekening gehouden met het feit dat hier hogere snelheden van het water zouden kunnen optreden.

De oevers zijn daarom met steen verstevigd tegen afkalving. De stroomkuilen wordt gevuld met Ardenner Grès.

Bij Maasband, ter hoogte van de trap aan de dorpskant ligt ook een stroomkuil. Ook hier was de mogelijkheid tot verruimen beperkt.

Deze kuil wordt gevuld met silex. Dit is afkomstig uit een mergelomgeving.

Daardoor kan er wat mergel aan de steen zitten. Deze restjes kalk kunnen zorgen voor een witte zweem op het water.

Het Consortium probeert dit zoveel mogelijk te voorkomen door de silex pas onder water los te laten. De kalk heeft geen negatief effect op de waterkwaliteit.

De constructie van de veerstoep bij Berg aan de Maas moet stabiel blijven.

Daarom wordt de stroomkuil die daar in de buurt ligt aangepakt. Dit gebeurt met materiaal, toutvenant, dat stroomopwaarts is afgezet tijdens het hoogwater.

De uitvoering hiervan wordt verder uitgewerkt samen met Vlaanderen.

Half oktober starten de werkzaamheden. Deze worden uitgevoerd door Consortium Grensmaas.

Het materiaal wordt zoveel mogelijk per schip aangevoerd. Het laatste stuk zal met vrachtwagens worden gedaan, waarbij de kernen worden zo veel mogelijk worden ontzien. Hierover wordt nog gecommuniceerd door Consortium Grensmaas.

Deze werkzaamheden zullen naar verwachting in december afgerond zijn.