Met Vidar aan de Slag BV is een goed vangnet gemaakt voor mensen die het niet zonder ondersteuning redden in een reguliere baan.

De gemeenteraad van Sittard-Geleen is onlangs akkoord gegaan met het oprichten van een BV die de CAO ‘Aan de slag’ uit gaat voeren.

De CAO Aan de slag geldt voor mensen met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.

Het betreft mensen die werken in een veilige, aangepaste werkomgeving (beschut werk). Maar ook mensen die via een gemeente gedetacheerd zijn in een garantiebaan bij een gewone werkgever.

Met de komst van deze CAO komen er fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en een passend vangnet mocht er geen passend werk zijn bij een reguliere werkgever.

In de nieuwe CAO, die zo snel mogelijk ingaat, zijn zaken geregeld als pensioenopbouw, één goed loongebouw dat begint bij het minimumloon en eindigt in de hoogste schaal op 118% van het minimum.

Ook verlofuren, scholing en ontwikkeling, reiskosten en andere secundaire arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de CAO.

Bovendien is er een goed vangnet afgesproken voor mensen die het niet redden in een reguliere baan.

Vidar verwacht dat in het eerste jaar gemiddeld 70 personen onder de CAO vallen, en dat dat gestaag oploopt naar 185 in 2025.