Dit jaar viert vereniging de Mander haar 90 jarig bestaan. De vereniging werd opgericht op 6 december 1931 en was destijds een carnavalsvereniging.

In de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw was de Mander vooral bekend vanwege de vele revues, waarvan vaak Toon Hermans als schrijver, toneelbouwer en acteur verbonden was.

In 1939 werd Manderlid Karel Hendriks stadsprins en bleef dit ook tijdens de oorlogsjaren.

De Mander heeft als doel “‘t behauwt van tradieses en gouw dènger in Zitterd”. Hoewel de vereniging nog nauw met de carnaval verbonden is, is het nu geen carnavalsvereniging meer.

Verder organiseert de vereniging vele acties voor goede doelen waaronder de stadsvlag, Ambrassadeurbier en de collecte tijdens de kinderoptocht.