De Tarcisiusonderscheiding. Zo heet een nieuwe medaille van het bisdom Roermond voor misdienaars en acolieten.

De nieuwe onderscheiding is een initiatief van de Dienst Liturgie en Kerkmuziek van het bisdom in samenwerking met de Sint-Gregoriusvereniging.

De Tarcisiusmedaille kan uitgereikt worden bij bijzondere gelegenheden: bij jubilea van misdienaars en acolieten of als iemand na een langjarige inzet afscheid neemt.