Maatschappelijke organisaties en evenementen kunnen € 1000 extra ontvangen in 2022.

Het college van B&W van Stein nam op 7 december een besluit om de subsidie stimuleringsregeling burgerkracht met 1 jaar (1 januari – 31 december 2022) te verlengen om een extra impuls te geven aan het organiseren van activiteiten.

Verenigingen en evenementen kunnen bij hun subsidieaanvraag voor 2022 aangeven of ze gebruik willen maken van de extra € 1000 stimuleringsregeling burgerkracht.