Net als veel andere Nederlandse gemeenten wordt de gemeente Stein geconfronteerd met stijgende kosten in het sociaal domein. Dat heeft er mede voor gezorgd dat Stein vorig jaar flink heeft moeten bezuinigen.

Door in breed perspectief naar deze bezuinigingsopgave te kijken, is het ook dit jaar weer gelukt om een sluitende begroting te presenteren.

De begroting is donderdag met steun van de gehele raad, unaniem vastgesteld.

Wethouder Wingelaar (Financiën): ‘Bij het opstellen van de derde begroting in deze bestuursperiode hadden we nog steeds een stevige financiële uitdaging.

De lastendruk vanuit het sociaal domein is enorm. Dat is bekend, maar dat betekent dat we keuzes hebben moeten maken en beheersmaatregelen hebben genomen.

We zien nu dat deze aanpak z’n vruchten lijkt af te werpen, maar het is nog niet zeker dat we alle beheersmaatregelen volledig kunnen invullen.”