De gemeente Stein is uitgeroepen tot de Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland 2021.

De vakjury, onder voorzitterschap van algemeen directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Leonard Geluk, koos deze gemeente als winnaar.

De gemeente Stein springt eruit met hun Sociale Inclusie Agenda, waarin op een duidelijke en toegankelijke manier het beleid is opgeschreven.

De gemeente vertaalt de ambities ook naar daden, op alle domeinen zijn ze bezig met de realisatie van toegankelijkheid.

Dat zien we ook terug in het Inclusief Onderwijs project. Waarin niet alleen wordt gewerkt aan de fysieke toegankelijkheid van de scholen, maar ook veel aandacht uitgaat naar de sociale en informatieve toegankelijkheid.

Dit uit zich in prikkelarme lokalen voor mensen met een verstandelijke beperking en het innovatieve onderwijsproject van Stichting (On)Beperkt 4 life, waarin kinderen zien en ervaren hoe het is om met een beperking te leven.

Een ander voorbeeld van een innovatie in Stein is de aanpak van deelbaar vervoer. Dit alles doet de gemeente niet alleen, maar in nauwe samenwerking met organisaties, werkgevers en ervaringsdeskundigen binnen de gemeente.

Met name de goede, duurzame samenwerking met ervaringsdeskundigen is van groot belang.

Wethouder Hub Janssen is trots op deze erkenning: ‘Als organisatie hebben we aan de hand van onze meerjaren inclusieagenda structureel aandacht voor toegankelijkheid.

Daarnaast blijven we werken aan de groei van het besef van inclusie, want als je goed kijkt, ligt er een opgave voor iedereen.

In onze aanpak stimuleren we ook (keten)partners en andere organisaties om hier oog voor te hebben. We hebben op het gebied van toegankelijkheid al mooie stappen gezet, maar we zijn er nog niet.’

Daarnaast spreekt de wethouder waardering uit richting het Sociaal Inclusiepanel, want zonder hun voortvarende inzet en motivatie was de gemeente Stein nog niet zover geweest. Lees meer op www.bieos-omroep.nl