Sittard-Geleen draait in 2022 en 2023 een deel van de verhoging van de lokale lasten terug.

Het overschot van 3,6 miljoen in de begroting van 2022 wordt onder meer ingezet voor het niet verhogen van de OZB voor woningen en voor de halvering van de hondenbelasting.

Daarmee geeft het college invulling aan de raadsbrede moties ‘lokale lasten’.

De belangrijkste beslissingen in de begroting 2022 op een rij:

Lees meer op www.bieos-omroep.nl