Woensdagavond werd het IHP (Integraal Huisvestingsplan)gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Een IHP is bedoeld om diverse wensen en mogelijkheden mee te nemen in de uiteindelijke beslissing van de gemeente over de toekomstige huisvesting van scholen.

In dit plan zijn alle scholen van het primair en voortgezet onderwijs meegenomen. Ook de kindpartners die samenwerken met de scholen van Stichting Kindante zijn hierbij betrokken. Dinsdagavond zijn de ouders geïnformeerd door middel van een brief.