Zware regenval leidde in juli van dit jaar tot ernstig hoogwater in onder andere Limburg.

De onrust en schade waren groot, ook in de buurlanden. Nog steeds ervaren veel Limburgers de gevolgen van het hoogwater.

Tijdens de crisis waren Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Veiligheidsregio Limburg-Noord verantwoordelijk voor de crisisaanpak in hun regio’s.

Zij werkten tijdens het hoogwater nauw samen met crisispartners als Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg en talloze andere organisaties, die ieder hun eigen taken en verantwoordelijkheden hadden.

Na het hoogwater zijn vanuit al deze partijen evaluaties gestart. De komende periode volgen de publicaties hiervan.

Zie verder bericht Bieos-omroep.nl