De gemeente Sittard-Geleen verwelkomt op korte termijn een aantal nieuwe kunstwerken in de openbare ruimte.

Op 10 oktober heeft burgemeester Hans Verheijen samen met kunstenaar Piet Berghs het eerste kunstwerk onthuld: het Verbroederingsmonument.

Dit is te bewonderen nabij bioscoop Foroxity aan de Rijksweg Zuid.

Vanwege het onderhoud aan de Verbroederingssteen uit 2001 is besloten een medaillon te vervaardigen waarin de stadswapens van de voormalige gemeenten samenvloeien.

Dit om stil te staan bij de herindeling die 20 jaar geleden plaatsvond.

dens de onthulling stond burgemeester Hans Verheijen stil bij de waarde en betekenis van kunstwerken in de openbare ruimte.