De gemeenteraad van Sittard-Geleen kan op 14 oktober aangeven hoe de gemeentelijke huisvesting in Geleen vorm moet krijgen.

De nieuwe huisvesting is nodig omdat de huidige gemeentelijke gebouwen niet meer aan de wettelijke eisen voldoen, onder meer op het gebied van duurzaamheid.

In juni van dit jaar heeft de raad al bepaald dat het nieuwe gemeentekantoor voor bestuur en ambtenaren in Geleen komt.

De afgelopen tijd zijn de scenario’s bekeken waarbij het bestaande gemeentehuis, de voormalige bibliotheek en muziekschool in de Hanenhof en het horecastraatje als uitgangspunt zijn genomen.

Daarbij is uitgegaan van in totaal 390 benodigde werkplekken, voor 780 medewerkers.

Als de Ronde op 14 oktober een richting bepaalt voor het nieuwe gemeentekantoor, wordt deze verder uitgewerkt. De raad kan dan in december een besluit nemen.