De Domijnen heeft de afgelopen vier jaar samen met de basisscholen in de Westelijke Mijnstreek en culturele partners gewerkt aan het versterken van cultuureducatie.

In totaal hebben zo’n 6000 kinderen meegedaan aan het project. Cultuureducatie is voor kinderen een belangrijke manier om in aanraking te komen met kunst en cultuur.

Zo ontwikkelen ze belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden en ontdekken en ontwikkelen ze hun talenten.

Door deelname aan het programma EigenWijs hebben de afgelopen vier jaar 19 basisscholen – verspreid over 25 locaties – vanuit hun visie op cultuureducatie gewerkt aan een activiteitenprogramma voor groep 1 t/m 8.

De relatie met de culturele omgeving heeft hierdoor een flinke impuls gekregen: er is veel samengewerkt met culturele partners.

Daarbij zijn allerlei disciplines aan bod gekomen: muziek, beeldende kunst, drama, dans, literatuur, media/film, urban, techniek en fotografie. Lees verder op de website van Bieos-omroep.nl