Ook dit jaar worden er door een aantal vrijwilligers kerststukjes gemaakt. U kunt een kerststukje reserveren t/m 15 december, enkel via de parochiemail: parochieoverhoven@gmail.com

Kerststuk op ster € 15,- of op bord € 15,- . Ook worden er op verzoek kleinere stukken gemaakt van € 7,50 en € 10,-.

U hoeft pas te betalen bij het ‘afhalen’ van het kerststukje op 18 of 19 december. Dit kan enkel contant. De opbrengst is voor het onderhoud- en instandhouding van ons kerkgebouw.

Afhalen kerststukjes:
Zaterdag 18 december tussen 10.00 en 12.00 uur op het parochiekantoor (Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard);
Zondag 19 december tussen 12.00 en 12.30 uur (achter in de kerk);
Zondag 19 december ná het Kerstconcert van 15 uur (achter in de kerk).