Het klimaat verandert en we hebben steeds vaker te maken met stortbuien, lange periodes van droogte en hittestress. Wat zijn de gevolgen en wat kunt u zelf doen?

ZijActief, IVN Spau-Beek en de Gemeente Beek organiseren donderdag 21 oktober een informatieavond over het project Waterklaar in het MFC ’t Raodhoes in Spaubeek.

De zaal gaat om 18.30 uur open. Van 19.15 tot 21.00 uur geeft Dennis Knelissen een presentatie en is er ruimte om vragen te stellen.

Waterklaar is een initiatief van Waterschap Limburg en de Limburgse gemeenten om inwoners en bedrijven bewust te maken van het belang van regenwater voor onze omgeving.

Bekijk de verschillende regelingen op: www.waterklaar.nl.