Vanaf 1 januari 2022 geldt de nieuwe Wet Inburgering. Het doel van deze wet is dat alle inburgeraars snel en goed meedoen aan het Nederlandse leven. Het liefst via betaald werk. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet.

De gemeente vindt het belangrijk dat inburgeraars snel meedoen in de maatschappij, (betaald) werken, de taal leren en zich vooral thuis voelen.

Verder lezen Bieos-omroep.nl