Het afdelingsbestuur van GroenLinks Sittard-Geleen presenteert het concept programma voor de gemeenteraadsverkiezingen onder de titel ‘Kies voor groene en sociale bestuurskracht’.

Een programma op basis waarvan een nieuw gekozen raadsfractie voor de periode 2022-2026 aan de slag gaat en dat ze ook op tafel zullen leggen bij deelname aan coalitieonderhandelingen.

GroenLinks wil bij een goede verkiezingsuitslag weer graag, liefst samen met progressieve bondgenoten, proberen tot een bestuursakkoord voor onze gemeente te komen. Zie verder bericht website Bieos-omroep.nl