De gemeente heeft het gladheidbestrijdingsplan voor komend winterseizoen vastgesteld.

Op basis van objectieve criteria wordt bepaald welke wegen worden opgenomen in de gladheidbestrijding.

Deze objectieve criteria zijn:

De uitvoering wordt gedaan door het regionale afvalbedrijf RWM.

Bij hevige sneeuwval worden extra medewerkers van onder andere Vidar ingezet om handmatig sneeuw te ruimen rond gebouwen met een openbaar karakter.