De GroenLinks fractie Sittard-Geleen heeft kennis genomen van een TNO rapport over energie armoede.

Het rapport meldt dat meer dan een half miljoen huishoudens leven in energiearmoede. Zij hebben een hoge energierekening, meestal een slecht geïsoleerd huis en een laag inkomen.

De zeer sterke stijging van de gasprijzen heeft ervoor gezorgd dat GroenLinks vragen is gaan stellen aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Zij roepen het college op om bij rijksoverheid en woningbouwcoöperaties trajecten te starten om de energiekosten betaalbaar te houden voor de lage inkomens.

Ook wil men energiecoaches op pad sturen, die gratis een energie-advies kunnen afgeven aan deze inwoners.