Binnenkort nemen Gedeputeerde Staten van Provincie Limburg een besluit over het door DSM geactualiseerde saneringsplan voor duurzaam bodembeheer op Chemelot.

Meer informatie hierover én het bijbehorende advies om geen grondwater te gebruiken in een gedeelte van onze gemeente, vindt u op de website van Provincie Limburg.

Hier kunt u zich ook abonneren op de provinciale nieuwsbrief over dit onderwerp.