Sinds kort is Maastricht Aachen Airport officieel erkend NIBHV-opleider.

De luchthavenbandweer is geclassificeerd en mag nu zelf BHV trainingen geven. In eerste instantie starten zij met de BHV-trainingen voor onze eigen collega’s.

Zodra de cursus geoptimaliseerd is, kunnen ook externe partijen terecht voor de BHV-training voor hun medewerkers.

Zoals de externe bedrijven op eigen terrein en daarna de bedrijven op Aviation Valley.

Met deze neventaak voorziet de luchthavenbrandweer enerzijds in een extra service voor Aviation Valley en anderzijds in persoonlijke ontwikkeling van eigen medewerkers.