De gunning van de bouw van het Huis aan de Markt in Sittard loopt vertraging op. Bij het beoordelen van de aanbesteding is gebleken dat de inschrijving niet voldoet aan enkele financiële en technische voorwaarden. Daarom moet de aanbesteding nu worden overgedaan.

,,De vertraging is vervelend,” zegt het college van B&W bij monde van de wethouders Pieter Meekels en Andries Houtakkers. ,,Maar van afstel is zeker geen sprake.”

Beiden hebben er het volste vertrouwen in dat binnen afzienbare termijn duidelijk wordt wie het Huis aan de Markt gaat bouwen en – voorafgaand hieraan – het oude V&D-pand sloopt.  Verder lezen Bieos-omroep.nl