Op 2 maart 2021 is in de gemeenteraad van Stein besloten om het viaduct over de Stadhouderslaan-Napoleonsbaan te vernoemen naar de omgekomen militair Sergeant der eerste klasse Bart van Boxtel.

“Met instemming van de nabestaanden wordt de naam van Bart van Boxtel op het viaduct vanaf 2 december vermeld. Het viaduct over de Stadhouderslaan-Napoleonsbaan heet nu: ‘Sergeant der 1e klasse Bart van Boxtel’.

Inmiddels is al een graffiti kunstwerk op de wanden van het viaduct aangebracht dat de herinnering aan Bart passend illustreert.

Hiermee biedt dit object een passende en blijvende herinnering aan hen die zich onvoorwaardelijk voor de vrijheid en veiligheid van anderen hebben ingezet” aldus burgemeester Leurs- Mordang.

In het voorjaar van 2022 zal ter nagedachtenis aan Bart van Boxtel een voor het publiek toegankelijk, militaire ceremonie plaatsvinden om hem te eren.

Zie verder bericht Bieos-omroep.nl