Samen met Sanquin vraagt Zuyderland deze weken aandacht voor het belang van bloeddonatie en roept het zorgconcern iedereen in de regio op, zelf eens na te denken over het worden van bloeddonor. Zonder al dat bloed, zou Zuyderland niet langer alle zorg kunnen leveren.

Veel mensen weten niet wat er met het bloed gebeurt, wanneer het verzameld is en naar ziekenhuizen gaat. Rob Hendriks, coördinerend medisch analist van het bloedtransfusielaboratorium in Zuyderland, weet daar gelukkig wel alles van. Hij is de spil in het web van de bloedvoorraad in Zuyderland en heeft goed zicht op het reilen en zeilen van alle bloed binnen het ziekenhuis. ‘In totaal gebruiken we zo’n hier wel 10.000 zakjes bloed per jaar,’ weet Rob. ‘Waarbij ieder zakje één bloeddonatie van een vrijwilliger in Nederland betreft. Uit die zakjes wordt naast bloedcellen (280 ml), ook plasma (180 ml) gehaald. Je zou kunnen zeggen dat we hier in Zuyderland afgerond zo’n drieduizend liter bloed, afgestaan door donors, gebruiken voor het redden van levens. Zonder hen waren  we nergens.’

Van Sanquin naar Zuyderland
In Nederland zorgt Sanquin voor de bloedvoorziening. Naast het afnemen, verwerken en uitgeven van bloedproducten, verricht Sanquin ook onderzoek. ‘De bloedvoorraad in Zuyderland wordt dagelijks aangevuld’, zegt Rob. ‘Vaak twee keer op een dag. Als het nodig is, rijden er extra taxi’s om ons van bloed te voorzien.’ Het bloed gaat onder andere naar patiënten die een bloedtransfusie nodig hebben (zoals oncologiepatiënten op de Dagverpleging), maar ook naar mensen die acuut worden binnengebracht op onze Spoedeisende Hulp na een ongeluk. ‘En de meeste grote operaties die uitgevoerd worden binnen Zuyderland, kunnen niet plaatsvinden zonder dat we een bloedvoorraad hebben,’ legt Rob uit. ‘Dat is te risicovol.’ Sanquin test alle bloed dat uitgegeven wordt heel nauwkeurig, maar ook het laboratorium van Zuyderland zelf speelt ook een belangrijke rol voordat bloed daadwerkelijk toegediend wordt aan een patiënt.