De ziekenhuizen van Zuyderland zijn hard op weg om de CO2-uitstoot sterk te reduceren. Zo is er in Zuyderland Medisch Centrum nù al een reductie van 44% ten opzichte van 2009.

Daarmee is Zuyderland een van de koplopers binnen de topklinische ziekenhuizen in Nederland.

Ziekenhuizen en zorginstellingen hebben vanuit het Klimaatakkoord van Parijs de taak om het broeikaseffect terug te dringen.

Zo moeten zij in 2030 met elkaar 50% CO2 reductie weten te realiseren, op weg naar een vrijwel CO2-vrije bedrijfsvoering in 2050.

Wat betreft de ziekenhuizen legt Zuyderland tot 2030 het zwaartepunt op het milieubewuster maken van de processen op locatie Sittard-Geleen.

Dit gebouw werd al zeer energiezuinig opgeleverd in 2009. Daar wordt nu, met het veelvuldig gebruik van LED-verlichting en zeer degelijke isolatie, verder aan de weg getimmerd.

Ook wordt er in de toekomst mogelijk gebruik gemaakt van Het Groene Net, een warmtebedrijf in de Westelijke Mijnstreek, dat duurzame warmte levert via bedrijventerrein van Chemelot.

Ook wordt op beide vestigingen volop ingezet op zonnepanelen, zowel op daken als parkeerplaatsen. Zo bevat de nieuwbouw van het laboratorium op locatie Sittard-Geleen straks maar liefst 50 panelen op het dak.