Het jaar 2021 werd in Zuyderland opnieuw in grote mate gekleurd door de coronacrisis. Opvallend genoeg hebben we afgelopen jaar dubbel zoveel coronapatiënten opgenomen in onze ziekenhuizen als in 2020. Dat legde opnieuw grote druk op ons personeel en medisch specialisten enerzijds en op de reguliere, planbare zorg anderzijds.

Ook in de Zorgcentra, Thuiszorg, Thuishulp en de GGz hield het coronavirus in 2021 flink huis, met alle gevolgen van dien. Door de grootschalige vaccinatiecampagne en de nieuwe omikronvariant is het aantal ernstig zieke coronapatiënten inmiddels gelukkig afgenomen. Toch is corona nog niet voorbij.

Sterker nog, het virus blijft in de toekomst onder ons. Daar bereiden we ons zowel in het ziekenhuis als de Care zo goed mogelijk op voor.Verder lezen website Bieos-omroe.nl onder nieuws.