Bijna de helft van de Nederlanders maakt zich zorgen over problemen door watertekort. Dat blijkt uit onderzoek van de Unie van Waterschappen.

8% van de Nederlanders geeft verder aan weleens last te hebben gehad van problemen door de droogte.

Mensen die zich zorgen maken over de droogte denken daarbij vooral aan de gevolgen voor de natuur, mislukte oogsten en uitdroging van dijken.

Ook na een regenachtige start van de zomervakanties kampen de natuur en de landbouw in het oosten en zuiden van het land nog altijd met de droogte.

Dit is niet voor het eerst. De afgelopen jaren waren extreem droog.

Bijna de helft van de ondervraagden verwacht vaker overlast te gaan ervaren door watertekort en 44% is bereid zelf maatregelen te treffen om schade te voorkomen.

Hierbij geeft driekwart de voorkeur voor het installeren van een regenton. De aanleg van meer groen wordt genoemd door ruim 60%.

Gemeenten en waterschappen willen de verstening van stedelijk gebied tegengaan door vergroening van straten en tuinen te stimuleren.

Alle kleine beetjes helpen om water beter op te slaan en vast te houden voor droge tijden.

De publiekspeiling is uitgevoerd door onderzoeksbureau Citisens onder 2.268 Nederlanders.