De Gemeente Beek, politie en netbeheerder Enexis hebben woensdag 26 mei controles uitgevoerd in zestien Beekse bedrijfspanden.

De panden zijn gelegen aan de Stationsstraat, Schuttersstraat, Wethouder Sangersstraat en de Polychemstraat in Beek.

De gezamenlijke actie maakt onderdeel uit het project Aanpak Spookbedrijven Westelijke Mijnstreek. Tijdens de controles werden geen grote onregelmatigheden geconstateerd.

Wel zijn een aantal aandachtspunten geconstateerd ten aanzien van de bouwkundige staat en brandveiligheid van een aantal panden.

Pandeigenaren zijn hierop gewezen en worden hierover nog apart over geïnformeerd. Op één adres is een kleine hoeveelheid softdrugs aangetroffen en in beslag genomen.

Spookbedrijven worden opgezet om wet- en regelgeving te omzeilen en illegale activiteiten te verbergen.

Spookbedrijven zijn vaak onbereikbaar en gevestigd op een fictief adres.

Doel van de aanpak Spookbedrijven Westelijke Mijnstreek is ondernemers te informeren over het fenomeen spookbedrijven en hen betrekken bij een gezamenlijke aanpak tegen de ondermijnende criminaliteit die daarmee samenhangt.

Daarnaast moet de aanpak ertoe leiden dat gemeenten, politie en energiebedrijven beter en eerder op de hoogte zijn van de ‘vestiging’ van spookbedrijven.

In de gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein worden daarom periodiek integrale controles uitgevoerd.

Heeft u vermoedens van criminele activiteiten? Die kunt u anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800-7000.

U kunt uw vermoedens ook via de website www.meldmisdaadanoniem.nl melden.