Uit recent onderzoek blijkt dat kinderen al vanaf hun tweede jaar een beeld hebben van hoe hun ouders met alcohol omgaan.

Het voorbeeldgedrag van u als ouder, maar ook van andere volwassenen in de omgeving van uw kind, doet er dus toe!

Dat is goed nieuws, want u heeft als opvoeder meer invloed dan u soms denkt.

Als u geen alcohol drinkt in het bijzijn van kinderen en jongeren, wordt de kans kleiner dat ze (al jong) gaan drinken.

En hoe later jongeren gaan drinken, hoe beter.