De bouwcombinatie Hart voor Sittard heeft dinsdagavond 10 mei tijdens een drukbezochte bijeenkomst de plannen gepresenteerd voor de bouw van zeven appartementengebouwen langs de President Kennedysingel. In drie van deze gebouwen komen huurwoningen, in de overige vier worden koopappartementen gebouwd. In totaal gaat het om 210 nieuwe woningen.

Bij het ontwerp van de gebouwen is nadrukkelijk rekening gehouden met de omgeving. Zo is alleen aan de zijde van de Kennedysingel sprake van zes verdiepingen hoge gebouwen. Dat past in het beeld van de Sittardse singels, waar elders ook hogere gebouwen staan. Alle delen van de gebouwen die grenzen aan de Swentiboldstraat zijn drie verdiepingen hoog. Ten opzichte van het twee jaar geleden gepresenteerde stedenbouwkundige plan is een bouwblok minder noodzakelijk. De ontwerpen van de gebouwen zijn van drie verschillende lokale architecten. Een landschapsarchitect tekent voor het ontwerp van de openbare ruimte, met veel groen en ruimte. Dat komt deels doordat de parkeergarages halfverdiept worden aangelegd en de daken dus gebruikt kunnen worden als recreatiegebieden. Opmerkelijk is dat daarbij bomen door het dak van de garages gaan groeien.

Het team van Hart voor Sittard bestaat uit Mulleners Vastgoed, Laudy Bouw en Ontwikkeling, Van Wijnen (aannemer), Povse en Timmermans Architecten, Wauben Architecten en SatijnPlus architecten en landschapsarchitect Verbeek. De 46 sociale huurappartementen, die komen in het gebouw naast de Broeksittarderweg. Twee lage gebouwen van elk 24 appartementen worden gebouwd voor het middenhuursegment en door Wonen Limburg Accent verhuurd. De overige 116 appartementen zijn via Mulleners te koop of te huur.
Saillant detail is dat de zeven appartementengebouwen allemaal een naam krijgen die verwijst naar het (religieus) verleden van Sittard: De Agneet, De Begijn, De Gulik, De Walram, De Petrus, De Rosa en De Gemma

Woningcorporatie ZOwonen heeft als maatschappelijk partner in de stedelijke ontwikkeling van de gemeente de regierol gekregen bij de aanbesteding van het project. Volgens directeur Maatschappelijk Presteren Tom van Vliet heeft die aanbesteding geleid tot een kwalitatief hoogwaardige inschrijving, waardoor ZOwonen betaalbare huur kan realiseren op een prominente plek in de stad.

Met de Provincie Limburg is afgesproken dat nog dit jaar gestart wordt met Hart voor Sittard,
zodat gebruik kan worden gemaakt van de regeling Kwaliteit Limburgse Centra (KLC). De totale bouwtijd is geraamd op vijf jaar.

De komende weken bekijken de architecten en ontwikkelaar of ze op basis van de gemaakte opmerkingen tijdens de omwonendenbijeenkomst nog verbeteringen kunnen aanbrengen aan het plan. Daarna kan het college van B&W – na nog een tweede bewonersavond – een besluit nemen over de daadwerkelijk uitvoering van het plan, zo lieten de verantwoordelijk wethouders Pieter Meekels en Andries Houtakkers weten.