Belastingen voor inwoners

Elke inwoner betaalt belasting aan de gemeente waar hij of zij woont. De gemeente gebruikt dit bedrag in de begroting om zaken te betalen waar alle inwoners voordeel van hebben. Dan gaat het bijvoorbeeld over uitkeringen, aanleg van wegen, groenonderhoud en openbare voorzieningen.

BsGW regelt de gemeentelijke belastingen:

In de maand februari krijgen alle inwoners van Sittard-Geleen hun nieuwe WOZ-beschikking. U ontvangt een aanslag voor de gemeentelijke belastingen van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Zij dragen ook zorg voor de inning. Met vragen over betalingsregelingen kunt u dan ook bij BsGW terecht.

Algemene informatie:

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) int belastingen. Daar kunt u ook terecht voor alle informatie over belastingen.

Voor al uw vragen over heffing en invordering van gemeentelijke belastingen kunt u contact opnemen via de volgende kanalen:

 

Digitaal

via www.bsgw.nl
Bezoek voor al uw vragen eerst het digitaal loket en regel uw belastingzaken online. De belastingenwebsite biedt u alle vragen en antwoorden over de gemeentelijke belastingen én een persoonlijke pagina. Via uw persoonlijke pagina kunt u online uw belastingzaken regelen zoals digitale formulieren invullen en uw bezwaar of uw reactie insturen op elk moment dat het u het beste uitkomt (log in via Digid).

Telefonisch

via de belastingtelefoon (088) 842 04 20.
Bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.
Houd er rekening mee dat het druk kan zijn.
Reageer bij voorkeur via de belastingenwebsite, u kunt uw zaken dan regelen op elk moment dat u zelf wenst.

Schriftelijk

via Postbus 1271, 6040 KG Roermond.
Schriftelijk reageren kan uitsluitend via dit postadres.
Vermeld op alle correspondentie altijd uw burgerservicenummer (BSN) én het aanslagnummer.

Persoonlijk

Persoonlijke dienstverlening aan de balie is mogelijk, echter adviseren wij voor dienstverlening van BsGW om eerst contact op te nemen via de website, de telefoon of per brief.
Wilt u uw vraag toch persoonlijk stellen, dan kan dat alleen op het adres van BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen,
Kerkeveldlaan 2, 6042 JX Roermond.
Het kantoor van BsGW is geopend op maandag t/m donderdag van 08.30-17.00 uur en op vrijdag van 08.30-12.00 uur.