Op verzoek van gemeenten Beek, Stein en Sittard-Geleen organiseert Seinpost op dinsdag 1 juni vanaf 19.00 uur de online werksessie ‘Detailhandelsbeleid Westelijke Mijnstreek’.

Wilt u uw mening en ideeën over het detailhandelsbeleid in de Westelijke Mijnstreek laten weten?

Neem dan deel en vul de korte vragenlijst in. Uw antwoorden zijn onderdeel van de werksessie.

Wilt u niet deelnemen aan de werksessie? Ook dan kunt u de vragenlijst invullen en worden uw antwoorden meegenomen.

De vragenlijst kunt u invullen via https://surveys.enalyzer.com/survey/linkindex?pid=cihir4pg