Al jarenlang overlegt de wijkraad met bewoners, gemeente en overige instanties om de belangen van de wijk te behartigen.

Ook de huidige gemeente Sittard-Geleen heeft het belang van burgerparticipatie al jaren in hun beleid vastgelegd.

Overleg van de wijkbewoners met de gemeente in Born bestond al voor de fusie tot Sittard-Geleen. De wijkraad Born-West is een vervolg op deze vroege vorm van burgerparticipatie.

Men zoekt met spoed bestuursleden voor de wijkraad.

De activiteiten werken alleen als de wijkraad door de overlegpartners gezien wordt als een groep die voldoende draagvlak heeft in de wijk.

Geef je daarom op als meedenker. Buiten coronatijd vergadert men 1 x per kwartaal, dus de tijdsinvestering is beperkt maar het belang groot.

Jullie zijn de ogen en oren van de buurt, mist u iets mail ons en we maken er werk van.

Voor meer informatie/kennismaken: stuur een mailtje naar wijkraadbornwest@gmail.com en kijk op de website http://www.wijkraadbornwest.nl