Om samen 2023 goed te starten willen ze WijKerensheide  jullie graag uitnodigen voor een

nieuwjaarsborrel, waarbij we persoonlijk gezellig bijpraten en het glas heffen op een nieuw uitdagend jaar.

Dit is op zaterdag 14 januari 2023 van 14.30 tot 17.00 uur bij ’t Pintelierke, Schinekstraat, Stein.

In verband met de planning is aanmelden verplicht.

Aanmelden kan uiterlijk tot en met dinsdag 10 januari.

 Dus heb je zin en tijd om te komen, dan laat het weten via mailadres of 06-46445700.