Cybercriminaliteit is een groeiend probleem, ook in gemeente Sittard-Geleen.

Daarom zijn we op zoek naar Junior Cyber Agents: kinderen tussen de 8 en 12 jaar die zichzelf en hun omgeving digitaal vaardig maken. Dat kan door het spelen van HackShield.

 In onderstaande video doet wijkagent Sjan een oproep waarin ze de jeugd uit de gemeente vraagt om Cyber Agent te worden.

Aanmelden kan op de website. van Sittard-Geleen