De Brandstraat en het plein voor de kerk in Einighausen kampen al geruime tijd met wateroverlast tijdens hevige regenbuien.

Om deze reden wordt de riolering vernieuwd in de Mauritsweg vanaf de Urmonderbaan en de Heistraat tot voorbij de Pastoor Bastinstraat.

Tevens wordt de weg en een deel van het grasveldje direct naast de kerk opnieuw ingericht.

Inmiddels is begonnen met de nieuwe bestrating van de Mauritsweg en de Heistraat.

De contouren van de weg en de trottoirs worden al zichtbaar.

Het hele werkgebied, van de Urmonderbaan tot voorbij de Pastoor Bastinstraat, is in 5 deelgebieden ingedeeld.

Met de bewoners en ondernemers van deze deelgebieden zijn de ontwerpen samengesteld.

Inmiddels is naast de kerk een buffer aangelegd om overtollig regenwater tijdelijk in op te vangen tijdens zware buien.

Deze voorziening gaat pas werken als het nieuwe riool in de weg is aangelegd. Meer informatie: www.sittard-geleen.nl