De betonnen constructies ten zuiden van het tankstation moeten worden voorzien van asfaltlagen.

Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren is het nodig om de Nieuwe Postbaan voor één weekend af te sluiten, vanaf vrijdag 2 oktober 19.00uur tot maandag 5 oktober uiterlijk 06.00 uur.

Na dit weekend gaat de Nieuwe Postbaan weer open voor verkeer en gaan de werkzaamheden aan het nieuwe snelfietspad weer verder.

De omleiding gaat via de volgende route: Mauritslaan – Veestraat – Heidekampweg (staat ter plekke ook aangegeven op de tekstkarren).

De Heerstraat-Noord is niet bereikbaar vanaf de Veestraat.

Om de veiligheid en doorstroming van het verkeer te waarborgen, zijn er een aantal aanvullende maatregelen getroffen.

Bij de rotonde Haven plaatsen we tijdelijke stoplichten. Daarmee wordt, alleen voor dit weekend, de verbinding Veestraat – Heidekampweg in twee richtingen weer toegankelijk gemaakt.

Op de Veestraat zijn twee verkeersregelaars aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden. Dit is ter hoogte van de aanleg van de komremmers.

Ter hoogte van de fietsoversteek op de Heidekampweg is een verkeersregelaar aanwezig om de fietsers veilig te laten oversteken.

Op de locatie van deze betonnen beschermingsconstructies kruist een aantal grote ondergrondse transportleidingen met de Nieuwe Postbaan.

De leidingbeheerders van deze transportleidingen stellen aanvullende eisen ter bescherming van deze leidingen met gevolg dat we deze constructies hebben moeten aanleggen.

Tevens vinden onderhoudswerkzaamheden plaats op de N294/Urmonderbaan vanuit de Provincie, waarbij de Urmonderbaan wordt afgesloten.

Deze werkzaamheden en omleidingsroutes zijn afgestemd op ons project en raken elkaar minimaal.