Van 5 t/m 9 oktober vindt de landelijke week van de toegankelijkheid plaats.

Gemeente Stein haakt daarop aan en geeft daar op eigen wijze invulling aan. Vanwege corona dit jaar anders dan voorgaande jaren.

Daarvoor is samengewerkt met het Sociaal Inclusiepanel en Stichting MEE. Het thema dit jaar is digitale toegankelijkheid.

Wethouder Hub Janssen: ‘Ondanks de beperkingen die de coronamaatregelen ons opleggen, is er vooral gekeken naar wat wél mogelijk is.

Dat heeft geleid tot een aantal activiteiten die zowel in brede zin aandacht vragen voor bewustwording rond toegankelijkheid als voor digitale toegankelijkheid specifiek.’

Zo gaat het Sociaal Inclusiepanel de gemeentelijke website beoordelen op gebruiksgemak en toegankelijkheid.

Dit panel stuurt samen met Stichting MEE een ludieke brief naar diverse ketenpartners en worden verenigingen extra geattendeerd op digitale workshops over dit thema.

Ook binnen de gemeentelijke organisatie wordt hier extra aandacht aan geschonken.

Doorontwikkeling van de digitale dienstverlening richting de toegankelijkheidsstandaarden is een continue proces.

Daarin werkt de gemeente samen met de webleverancier, bedrijven waar aanvullende diensten en software van wordt afgenomen en uiteraard het Sociaal Inclusiepanel.

Hein Coumans namens het Sociaal Inclusiepanel: ‘We zijn zeer te spreken over de manier waarop de gemeente onze adviezen op basis van gebruikservaringen een structurele plaats geeft in hun digitale doorontwikkeling.’

Sinds de ondertekening van de intentieverklaring in september 2018 werkt de gemeente aan een inclusieve samenleving.

Want in Stein moet iedereen kunnen meedoen!

Meer weten? www.gemeentestein.nl/toegankelijk-stein