Het is de Week van de Pleegzorg, de week waarin we extra veel aandacht besteden aan pleegzorg in Nederland.

Wist u dat er in Nederland zo’n 23.000 kinderen bij pleegouders wonen?

Hoewel we het laatste jaar een kleine stijging hebben gezien in het aantal pleegouders, komen we helaas nog steeds pleegouders tekort.

Pleegzorg is het tijdelijk opvangen van een kind van iemand anders. Het kan gebeuren dat een kind voor korte of langere tijd niet thuis kan wonen.

Bijvoorbeeld omdat de ouders psychische of sociale problemen hebben, of om andere redenen tijdelijk niet voor hun kind kunnen zorgen.

Wanneer blijkt dat een kind niet langer in het eigen gezin kan wonen, wordt er gezocht naar een andere oplossing.

Pleegzorg is dan de eerste keuze, omdat deze vorm van opvang het dichtst bij de natuurlijke gezinssituatie blijft.

Pleegzorg bestaat in alle soorten en maten.

Zo kunt u denken aan langdurige, voltijd pleegzorg waarbij u voor langere tijd opvang biedt aan een kind of aan crisispleegzorg waarbij u er juist bent voor het kind in de tijd van crisis.

Maar bijvoorbeeld ook aan deeltijd pleegzorg, waarbij u bijvoorbeeld opvang biedt in de weekenden. Er is heel veel mogelijk.

Als u interesse heeft in het pleegouderschap, is een eerste stap het aanvragen van informatie. Dat kan via een van de pleegzorg organisaties in Zuid-Limburg: XONAR, Scoor Pleegzorg en William Schrikker Pleegzorg.