Gemeente Stein organiseert 17 juni vanaf 19.30 uur een webinar “De route naar een aardgasvrije gemeente Stein in 2050”.

Vanaf 2050 zal er, net als in de rest van Nederland, ook in Stein geen aardgas meer gebruikt worden voor het verwarmen van woningen en gebouwen.

De nationale overheid heeft gemeenten gevraagd om de mogelijkheden voor duurzame warmte in kaart te brengen in de Transitievisie Warmte.

Deze moet uiterlijk op 31 december 2021 afgerond zijn.

In deze visie geeft de gemeente aan welke alternatieven voor aardgas het op de korte termijn ziet en welke stappen de gemeente tot en met 2030 zal zetten.

Dit roept vragen op:
Wat is de warmtetransitie eigenlijk en hoe gaat het er in de gemeente Stein uitzien? Hoe kun je met isolatie zowel energie als warmte, maar ook geld besparen?

En zou jij een warmtepomp kunnen gebruiken om (voor een deel) zonder aardgas jouw huis te verwarmen?

Tijdens het webinar is er de gelegenheid om vragen te stellen en mee te denken over dilemma’s waar de gemeente voor staat. Aanmelden via www.gemeentestein.nl