Het Waterschap Limburg adviseert zwemmers de Maas te mijden.

De waarschuwingen en negatieve zwemadviezen zijn afgegeven omdat veel zwemwaterlocaties nog niet toegankelijkheid zijn en de fysieke veiligheid niet gegarandeerd kan worden door bijvoorbeeld drijfafval, steile taluds en objecten onder water.

Op dit moment wordt er op veel plekken opgeruimd en wordt beoordeeld of en in hoeverre de locaties veilig zijn.

 

Zodra de fysieke veiligheid op orde is en de zwemwaterkwaliteit onderzocht is, worden de maatregelen op deze locaties ingetrokken.

Meer informatie op www.zwemwater.nl.