Waterschap Limburg neemt aanvullende maatregelen in verband met de droogte. Zo zal er extra kanaalwater worden gepompt naar een deel van het bekenstelsel en wordt het gebruik van beekwater verder beperkt voor de kapitaalintensieve teelt.

Chrit Wolfhagen (lid Dagelijks Bestuur Waterschap Limburg): “Het is in deze tijd van droogte altijd zoeken naar de juiste balans tussen natuur, het beschikken over water en de voedselzekerheid (beregening). We proberen in onze aanpak met alle aspecten rekening te houden.”