In de haven van Stein staat sinds de jaren ’50 – ’60 van de vorige eeuw een industriële kraan. Deze kraan, eigendom van L’Ortye, is in 2019 aangemerkt als cultureel erfgoed. In juli 2021 is het erfgoedbeleid vastgesteld en is de kraan een beschermd object geworden.

In 2020 heeft L’Ortye aangegeven dat de kraan niet meer in gebruik is en om bedrijfsmatige en veiligheidsredenen de kraan niet langer op hun terrein is te handhaven. Er werd gevraagd of de gemeente de kraan wil aanschaffen en op een andere locatie een nieuwe bestemming wil geven.

 

Onderzoek naar behoud kraan door gemeente

Het behoud van cultureel erfgoed is één van de prioriteiten van de gemeente Stein, zo ook het behoud van de industriële kraan in de haven van Stein. Voorwaarde hierbij is wel dat de gemeentelijke uitgaven voor het behouden van cultureel erfgoed maatschappelijk verantwoord moeten zijn.

 

Het behouden van de kraan is onderzocht. In deze onderzoeksfase is onder andere de Nederlandse Stichting Erfgoed Kranen (NedSEK) betrokken. De kosten voor het verplaatsen van de kraan, de kraan een herbestemming te geven en het structureel onderhoud aan de kraan blijken echter dermate hoog dat het College van B&W het aanschaffen van de kraan maatschappelijk niet verantwoord acht.

 

Interesse in de kraan?

L’Ortye en de gemeente Stein bieden graag lokale ondernemers, verenigingen, stichtingen en particuliere initiatieven de mogelijkheid om de kraan over te nemen (inclusief de bijbehorende kosten). Hiermee doet L’Ortye samen met de gemeente Stein een laatste poging om de industriële kraan te behouden voor het nageslacht. Geïnteresseerden kunnen tot 1 januari 2023 bij L’Ortye kenbaar maken dat zij op eigen initiatief een plan willen uitwerken voor het behoud van de kraan. Dit kan door contact op te nemen met:

 

 

Wanneer er op 1 januari 2023 geen potentiële koper in beeld is dan zal Provincie Limburg als bevoegd gezag van de haven, en daarmee ook de industriële kraan, een beslissing nemen over de aanvraag tot sloop van de kraan.