De Domijnen heeft de afgelopen vier jaar samen met de basisscholen in de Westelijke Mijnstreek en culturele partners gewerkt aan het versterken van cultuureducatie. In totaal hebben zo’n 6000 kinderen meegedaan aan het project.

Cultuureducatie is voor kinderen een belangrijke manier om in aanraking te komen met kunst en cultuur. Zo ontwikkelen ze belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden en ontdekken en ontwikkelen ze hun talenten. Door deelname aan het programma EigenWijs hebben de afgelopen vier jaar 19 basisscholen – verspreid over 25 locaties – vanuit hun visie op cultuureducatie gewerkt aan een activiteitenprogramma voor groep 1 t/m 8. De relatie met de culturele omgeving heeft hierdoor een flinke impuls gekregen: er is veel samengewerkt met culturele partners. Daarbij zijn allerlei disciplines aan bod gekomen: muziek, beeldende kunst, drama, dans, literatuur, media/film, urban, techniek en fotografie.

Het team Educatie van De Domijnen, één van de vijf penvoerders in Limburg, werkte hierin samen met schoolbesturen, gemeenten en Provincie Limburg zodat cultuureducatie aansloot bij maatschappelijke en lokale vraagstukken. De betrokken partijen zijn, ook al liggen er nog veel kansen bijvoorbeeld rondom het thema kansengelijkheid, erg tevreden met de resultaten.

Goed cultuuronderwijs

Wethouder Andries Houtakkers (Cultuur): “Ik ben verheugd met het resultaat dat De Domijnen heeft bereikt. Hiermee bieden we onze kinderen op een structurele manier goed cultuuronderwijs zodat iedereen in aanraking kan komen met kunst en cultuur. Het maken en meemaken van kunst en cultuur is iets waar je de rest van je leven profijt van hebt. Daar dragen we als gemeente graag ons steentje aan bij. Ook de komende jaren is er nog  genoeg werk aan de winkel: leerlingen met cultuur in aanraking laten komen, verdient permanente aandacht en waar mogelijk verdieping. Door de coronacrisis hebben we wat achterstand opgelopen, maar dat proberen we nu in te halen.”

De komende vier jaar zet De Domijnen het project Cultuureducatie met Kwaliteit voort met het programma EigenWijs. Alle scholen die de afgelopen vier jaren deelnamen – samen goed voor tweederde van alle basisscholen in de Westelijke Mijnstreek – doen weer mee. Ook zijn er vanaf september 2021 zes nieuwe scholen gestart.

Scholen die nog niet meedoen en interesse hebben, kunnen contact opnemen met de afdeling Educatie van De Domijnen.

EigenWijs is mogelijk gemaakt vanuit de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds voor Cultuurparticipatie en met ondersteuning van de Provincie Limburg en gemeente Sittard-Geleen.