De Waarderingskamer heeft het predicaat ‘goed’ toegekend aan BsGW voor de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Tot nu toe scoorde BsGW jaarlijks een ‘voldoende’ op de uitvoering van de Wet WOZ.

Afgelopen jaar heeft BsGW hard gewerkt aan kwaliteitsverbetering. Zo is er veel geïnvesteerd in de optimalisatie van de WOZ-waarderingen.

 

De Waarderingskamer controleert als onafhankelijk toezichthouder jaarlijks of gemeenten en samenwerkingsverbanden de regels van de Wet WOZ en de daarvoor noodzakelijke werkzaamheden correct uitvoeren.

 

Naar aanleiding van de controle van vorig jaar heeft BsGW een verbeterplan opgesteld en daarmee een extra impuls gegeven aan de kwaliteitsverbetering. Deze inspanningen hebben geleid tot het oordeel ‘goed’. BsGW blijft de ingezette lijn van kwaliteitsverbetering voortzetten, zo ook na deze mooie beoordeling door de Waarderingskamer.